Workshop4: (non)verbale communicatie

Ineke de Vos

Communicatie is altijd en overal. Verreweg het grootste deel van de communicatie tussen mensen is non-verbaal en gebeurt met lichaamstaal, zoals gezichtsuitdrukkingen en handgebaren. In deze workshop ben je op ludieke wijze bezig met (non)verbale communicatie. Je kunt daarbij onder meer putten uit eigen ervaring.