Workshop/Sessie-gemist programmaboekje

Van de meeste worskhops en van een aantal sparringsessies zijn er presentaties/prezi’s/instructie- matariaal/opbrengsten en lmpjes op de website van de onderwijsconferentie gezet. Ook de presentatie van Arnold Vanderlyde staat op de website, net als de resulaten van de evaluatievragen. Om je gezoek naar nieuwe informatie op de website te besparen hebben we het programmaboekje veranderd in een workshop/sessie-gemist boekje. In het boekje vind je voor elke sessie en workshop die aangevuld is met extra informatie een duidelijke link.

Je kunt het boekje ook downloaden, de links blijven gewoon werken. Onder het boekje vind je de download-link.

Kijk je terug op een geslaagde dag?

De doelstelling van Onderwijsconferentie is niet voor iedereen hetzelfde geweest. Bijna iedereen binnen zijn team aan de slag geweest, een aantal van jullie is bezig geweest met het voorbereiden van het inspectiebezoek, een aantal heeft een workshop gegeven of een sparringsessie geleid, een groot aantal heeft een workshop en sparringsessies meegemaakt en een aantal is bezig geweest met de organisatie en met ondersteuning. 
We hebben drie vragen gesteld om na te gaan of onze doelstelling van de dag behaald is:
  • Kijk je terug op een geslaagde dag?
  • Welk cijfer geef je voor hoe geslaagd deze dag voor jou is geweest?
  • Je had een hoger cijfer gegeven als:
Dit zijn de uitkomsten van de vragen:

Foto's en een filmpje

Er zijn heel veel foto's gemaakt. Stuur wat je hebt, ook filmpjes, naar h.post@rocleiden.nl, dan komen ze op de website. Op Portaal staan ook nog foto's. Je vindt ze achter deze link.

Vooraf en tussendoor

In de boksring

Samen met Arnold Vanderlyde
 
De workshops

De sparringsessies

Koor en afsluiting

het Programma van de dag

Dit jaar zal de Onderwijsconferentie georganiseerd worden in Holiday Inn Leiden

09.15 Start programma teams
11.30 Einde programma teams op de locatie Centraal Station
11.45 Einde programma teams  op de locatie Holiday Inn
12:00 Lunch in de voorzaal
12:45 Einde lunch / verplaatsing naar grote Zaal

13:00 Opening / welkom

13.10
Keynote speaker Arnold Vanderlyde
14:00 Verplaatsen naar de workshopruimtes of sparringsessies in de Zaal
14:10 Ronde 1 (de helft van de aanwezigen loopt drie sessies lang van 20 minuten bij de programmalijnen en de andere helft volgt een workshop)
15:10 Korte pauze met koffie en thee, wissel naar de volgende workshop of sessieronde
15:30 Ronde 2 (wissel andere helft loopt drie sessies lang van 20 minuten bij de programmalijnen en de andere helft volgt een workshop)
16:30 Einde workshops en sparringsessies. Verplaatsing naar de grote Zaal (tenzij je daar al bent)
 
Start gezamenlijk programma met ID College
16.30 Inloop mensen ID College
16.40 Optreden door de Zin(g)fabriek (koor ROC Leiden) aangevuld met de deelnemers van de workshop ‘Zingen is ok!’
17.00 Duo presentatie Ricardo Winter en Otto Jelsma  over de gezamenlijke toekomst en aansluitend borrel

Rond 19.30 Einde

Dagvoorzitter: Hans Epping

Hieronder kun je vragen en opmerkingen kwijt.

Het plaatje geeft je een idee van de ruimtes waar we gebruik van gaan maken. Een betere bewegwijzering volgt.

Sparringsessie 15

De samenwerking met ID College gaat de komende periode verder vorm krijgen, hiervoor is een transitieorganisatie ingericht. Tijdens deze sessie wordt toegelicht hoe deze transitieorganisatie er uit ziet en kunnen collega’s hier vragen over stellen.

Clemens de Waal 

Sparringsessie 14

Bij Talen en Rekenen ligt de aandacht bij:

- organisatiestructuur
- inhoudelijke kwaliteit van de onderwijsuitvoering met name gericht op (vak)didactisch handelen

Ingeborg Bosgraaf 

Sparringsessie 13

Beste docent, we willen graag je mening weten over en de mogelijkheden die jij ziet om internationalisering weer onderdeel te maken van jou opleiding. Vul daartoe de enquête in via de link: http://www.erasmusplusmbo.nl/kis2020/start-scan.aspx , kies voor docentenscan en onderwijssector = combinatie. Na afloop ontvang je een mail met de door jou ingevulde gegevens. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer je deze doorstuurt naar ondergetekende, dan nemen we de resultaten mee in de visie en het beleid van ROC Leiden mbt Internationalisering.

Alvast bedankt,
Peter Stolk

Ook binnen ROC Leiden is er weer meer ruimte voor internationalisering. Het afgelopen jaar hebben verschillende onderwijsteams studenten de mogelijkheid geboden een stage in het buitenland te volgen en is er gewerkt aan projecten binnen het thema excellentie. Naast het uitvoeren van verschillende projecten wil ROC Leiden het komend jaar de visie op internationalisering en excellentie in ons onderwijs verder uitwerken. U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar aan de hand van stellingen, hierover van gedachte te wisselen. Stellingen:

1.     Buitenlandstages en internationalisering moet onderdeel zijn van elke MBO-opleiding

2.     Internationalisering is een krachtig middel om excellentie in het mbo te bevorderen

Ter onderbouwing van de stellingen een de visie van de MBO-raad

De wereldwijde recessie heeft laten zien hoe sterk nationale economieën met elkaar verweven zijn. Internationaal werken is al lang niet meer beperkt tot grote multinationals en hoger opgeleiden; werknemers in alle lagen van het groot- en kleinbedrijf hebben te maken met verschillende culturen op de werkvloer en met buitenlandse klanten en toeleveranciers. Binnen Europa vallen de grenzen verder weg en de arbeidsmarkt internationaliseert en globaliseert, ook in het mbo.

Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het mbo onderwijs en internationale leer- en werkervaringen hebben een positieve impact op de inzetbaarheid van mbo afgestudeerden. Ze versterken hun vaardigheden (zoals probleemoplossend vermogen en ondernemerschap), verbeteren culturele kennis en vullen hun beroepscompetenties aan.

MBO docenten doen in het buitenland door studie of stage nieuwe kennis op die tot persoonlijke en vakinhoudelijke verrijking leidt en uiteindelijk ten goede zal komen aan hun dagelijkse lespraktijk.

Contacten met buitenlandse studenten verrijken de leeromgeving, evenals digitale internationale leermiddelen. Internationalisering is daarmee een effectief middel om studenten te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, burgerschapsvaardigheden en beroepscompetenties en hen voor te bereiden op het werken in een beroepsomgeving die dagelijks in contact staat met mensen, producten en organisaties uit het buitenland, ook al blijven de meeste mbo gediplomeerden in Nederland werken.

Peter Stolk 

Workshop10: Deze workshop gaat niet over rekenen

Sjoukje Hoekstra, Sandra van Riet

Wees maar niet angstig voor de workshop van deze twee rekendocenten. Het is geen optelsom van negatieve getallen en ook geen ABC' tje van Pythagoras. Je kunt erop rekenen dat welzijn voorop staat. We besteden namelijk aandacht aan vragen als: hoe herken je studenten die angstig zijn voor het vak dat je geeft? Wat doet angst met je? Hoe ga je om met uitingen van angst, zoals bevriezen, vechtgedrag of vluchtgedrag? Leer het te herkennen en ermee om te gaan. Aan het eind van de workshop heb je een bruikbare handreiking en weet je naar wie je studenten kunt doorsturen die je niet kunt helpen.


 

Sparringsessie 12

Wat is het doel van deze programmalijn? Bij deze programmalijn staat een herkenbare, gedragen en duurzame begeleidingsstructuur centraal. Concreet gaat het bij een begeleidingsstructuur om intake en plaatsing, studieloopbaanbegeleiding en overige begeleiding voor studenten. Bij de intake staan de wensen en mogelijkheden van de student voorop. Voor studieloopbaanbegeleiders geldt dat zij, naast vakdocent, steeds meer gaan fungeren als professional. Als het gaat om begeleiding is het doel van deze programmalijn de student goed in beeld te krijgen.

Ook is het duidelijk hoe de student moet worden begeleid en waar de verantwoordelijkheden in het onderwijs en de begeleidingsstructuur liggen. Verder beoogt deze programmalijn vroegtijdige schoolverlating zo veel als mogelijk te voorkomen.

Patricia Danckaarts en Monique Steenvoorden