de Sparringsessies

Zichtbaar   Samen   Verbeteren  

Het  herstelprogramma ROC Leiden 2015-2018 heeft tot doel de basiskwaliteit van het onderwijs en de bijbehorende borgingsprocessen en -systemen over de hele linie op orde te krijgen. Het laat zien hoe ROC Leiden de  onderwijsvisie wil realiseren, op welke manier het de verwerkelijking van de onderwijsvisie volgt en bewaakt, wie voor wat verantwoordelijk is en hoe de organisatie daarop is afgestemd.

Tijdens de onderwijsconferentie worden er in het middagprogramma 2 blokken van één uur georganiseerd, waarin van de verschillende programmalijnen van het herstelprogramma sparringsessies plaatsvinden. Een sparringsessie duurt 15/20 min, waarin de leden van de  werkgroep je zullen betrekken bij de ontwikkelingen van de verbeteracties van de programmalijn. Elke werkgroep zal hiervoor een eigen werkwijze hanteren. Naast de sparringsessies van de programmalijnen zullen er ook sparringsessies zijn in kader van de transitie ROC Leiden en ID college, Beroepspraktijkvorming (BPV) en Taal en Rekenen.

Op portaal.rocleiden.nl vind je rechtsboven de  Zichtbaar  Samen  Verbeteren button. Als je daarop klikt, kom je in een omgeving terecht waarop je naar aanleiding van de sessies na de onderwijsconferentie van alles kunt vragen en aankaarten over de verschillende programmalijnen. Klik op deze link om rechtstreeks naar die omgeving te gaan.

Hieronder vind je links naar de informatie over de sparringsessies.

De indeling in programmalijnen in het herstelprogramma volgt het voorstel voor de opzet die de Inspectie aanreikte. In het kader van de implementatie zijn de programmalijnen bij elkaar gebracht in drie samenhangende clusters:

1.      Strategische doelstellingen, cultuur en leiderschap beschrijft de uitwerking van de daarbij horende programmalijnen:

Sparringsessie Programmalijn 1: Visie en organisatiecultuur

Sparringsessie Programmalijn 2: Onderwijskundig leiderschap

Sparringsessie Programmalijn 3: Herontwerp onderwijsportfolio

2.      Onderwijsontwikkeling, examinering en bijbehorende processen beschrijft de uitwerking van de programmalijnen:

Sparringsessie Programmalijn 4: Herontwerp (programmalijnen) onderwijs

Sparringsessie Programmalijn 9: StOERen en opleidingsplannen

Sparringsessie Programmalijn 10: Examinering

Sparringsessie Programmalijn 11: Roostering

Sparringsessie Programmalijn 12: Begeleiding en ondersteuning studenten incl. preventie VSV en intake

3.      Onderwijsverbetering, kwaliteitszorg, borging en control beschrijft de uitwerking van de programmalijnen:

Sparringsessie Programmalijnen 5 & 8: Kwaliteitszorg, borging en andere vitale processen

Sparringsessie Programmalijn 7: (Voldoende) kwalitatief goed onderwijs(ondersteunend) personeel

Naast de sessies van de programmalijnen zullen er ook sessies zijn in kader van de transitie ROC Leiden en ID college:

Sparringsessie over BPV 

Sparringsessie over talen en rekenen

Sparringsessie over Transitieorganisatie