Workshop9: Waar boks jij tegenop als je vecht voor het ideale onderwijs

Cor Brandwijk

Durf jij het aan……….. een half uurtje sparren over ons dagelijks werk als Pedagoog didacticus?

Graag deel ik op positieve wijze mijn ervaringen als docent en de expertise vanuit de vele lesbezoeken die ik als Peerdocent en teamcoach heb verricht.

Welke invloed kun jij hebben op lastige (les)situaties en wat is de invloed van lastige situaties op jou?

Hoe kun je positiviteit inzetten om negatieve situaties om te buigen?

Je bent als ‘ervaren’ docent aan het werk met studenten. Tijdens de lessen stuit je op zaken die je soms demotiveren. Graag zou ik met collega’s interactief sparren over deze situaties en over de invloed die wij als docent(persoon) kunnen hebben op deze situatie.

Onze rol en verantwoordelijkheid als pedagoog didacticus zal onderwerp van gesprek zijn.

Doel van de workshop:

Het doel van deze workshops is om met elkaar te sparren over het hedendaagse werk van een docent als pedagoog-didacticus. Welke verantwoordelijkheden horen daar bij en welke nemen we ook daadwerkelijk.

Deel onderwerpen: De ideale docent;

  • Kort vragenlijstje om persoonlijke beelden en ideeën t.a.v. de pedagoog-didacticus te activeren en vervolgens aan te sluiten bij de onderwerpen die tijdens de workshop behandeld worden.
  • De rol en verantwoordelijkheid van de pedagoog-didacticus als onderwerp van gesprek.
  • Het dialoog voeren aan de hand van pittige stellingen over hedendaagse problematiek en de dilemma’s in het onderwijs.
  • We kijken naar de keuzes die we maken rondom de lessen, in de relatie met de student
  • Welke “persoonlijke” invloed kun je hebben op al deze situaties en omstandigheden.

Resultaat:

De medewerkers van ROC Leiden meer bewust maken welke invloed wij als individu hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de groei van elke student (en dus de goede naam van ROC Leiden).

Referentie uit eerdere workshops:

Collega’s benoemde tijdens een korte evaluatie dat zij behoefte hebben deze werkvorm veel vaker te willen doen. Dat men van de ideeën en gedachten, die ontstonden tijdens het brainstormen, van elkaar kunnen leren. Men gaf daarnaast aan dat je soms wat vast kan zitten in je eigen belevingen en invullingen bij dilemma’s en onderwijskundige situatie.