Sparringsessie 12

Wat is het doel van deze programmalijn? Bij deze programmalijn staat een herkenbare, gedragen en duurzame begeleidingsstructuur centraal. Concreet gaat het bij een begeleidingsstructuur om intake en plaatsing, studieloopbaanbegeleiding en overige begeleiding voor studenten. Bij de intake staan de wensen en mogelijkheden van de student voorop. Voor studieloopbaanbegeleiders geldt dat zij, naast vakdocent, steeds meer gaan fungeren als professional. Als het gaat om begeleiding is het doel van deze programmalijn de student goed in beeld te krijgen.

Ook is het duidelijk hoe de student moet worden begeleid en waar de verantwoordelijkheden in het onderwijs en de begeleidingsstructuur liggen. Verder beoogt deze programmalijn vroegtijdige schoolverlating zo veel als mogelijk te voorkomen.

Patricia Danckaarts en Monique Steenvoorden