Sparringsessie 13

Beste docent, we willen graag je mening weten over en de mogelijkheden die jij ziet om internationalisering weer onderdeel te maken van jou opleiding. Vul daartoe de enquête in via de link: http://www.erasmusplusmbo.nl/kis2020/start-scan.aspx , kies voor docentenscan en onderwijssector = combinatie. Na afloop ontvang je een mail met de door jou ingevulde gegevens. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer je deze doorstuurt naar ondergetekende, dan nemen we de resultaten mee in de visie en het beleid van ROC Leiden mbt Internationalisering.

Alvast bedankt,
Peter Stolk

Ook binnen ROC Leiden is er weer meer ruimte voor internationalisering. Het afgelopen jaar hebben verschillende onderwijsteams studenten de mogelijkheid geboden een stage in het buitenland te volgen en is er gewerkt aan projecten binnen het thema excellentie. Naast het uitvoeren van verschillende projecten wil ROC Leiden het komend jaar de visie op internationalisering en excellentie in ons onderwijs verder uitwerken. U wordt van harte uitgenodigd om met elkaar aan de hand van stellingen, hierover van gedachte te wisselen. Stellingen:

1.     Buitenlandstages en internationalisering moet onderdeel zijn van elke MBO-opleiding

2.     Internationalisering is een krachtig middel om excellentie in het mbo te bevorderen

Ter onderbouwing van de stellingen een de visie van de MBO-raad

De wereldwijde recessie heeft laten zien hoe sterk nationale economieën met elkaar verweven zijn. Internationaal werken is al lang niet meer beperkt tot grote multinationals en hoger opgeleiden; werknemers in alle lagen van het groot- en kleinbedrijf hebben te maken met verschillende culturen op de werkvloer en met buitenlandse klanten en toeleveranciers. Binnen Europa vallen de grenzen verder weg en de arbeidsmarkt internationaliseert en globaliseert, ook in het mbo.

Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het mbo onderwijs en internationale leer- en werkervaringen hebben een positieve impact op de inzetbaarheid van mbo afgestudeerden. Ze versterken hun vaardigheden (zoals probleemoplossend vermogen en ondernemerschap), verbeteren culturele kennis en vullen hun beroepscompetenties aan.

MBO docenten doen in het buitenland door studie of stage nieuwe kennis op die tot persoonlijke en vakinhoudelijke verrijking leidt en uiteindelijk ten goede zal komen aan hun dagelijkse lespraktijk.

Contacten met buitenlandse studenten verrijken de leeromgeving, evenals digitale internationale leermiddelen. Internationalisering is daarmee een effectief middel om studenten te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling, burgerschapsvaardigheden en beroepscompetenties en hen voor te bereiden op het werken in een beroepsomgeving die dagelijks in contact staat met mensen, producten en organisaties uit het buitenland, ook al blijven de meeste mbo gediplomeerden in Nederland werken.

Peter Stolk