Sparringsessie 14

Bij Talen en Rekenen ligt de aandacht bij:

- organisatiestructuur
- inhoudelijke kwaliteit van de onderwijsuitvoering met name gericht op (vak)didactisch handelen

Ingeborg Bosgraaf