Sparringsessie 5 & 8

Wat is het doel van deze programmalijnen? Het kan worden gezien als een continu verbeterproces waarmee de onderwijskwaliteit wordt verhoogd en organisatieprestaties uiteindelijk verbeteren. Borging van kwaliteit is noodzakelijk om de onderwijsvisie van ROC Leiden te realiseren. Kwaliteitsverbetering gaat gepaard met een professionele kwaliteitscultuur. Dat betekent onder meer dat het van belang is dat we met elkaar de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. Deze programmalijn is onderverdeeld in twee subprogrammalijnen: de teamjaarplannen en de kwaliteitszorgsystematiek.

Claudia Chi